Vaccination mot Covid 19

Nifsarpsskolan har nu möjlighet att erbjuda ovaccinerade elever att få vaccinera sig här på skolan. Det gäller alla elever födda 2005 eller tidigare. Man behöver inte ha fyllt 16 år men ska vara född enligt ovan.

Vaccinationen genomförs i samverkan med vårdcentralen i Eksjö, och de kommer hit till skolan vid två tillfällen för att ge de elever som vill full dos av vaccinet. 

Elever som redan fått dos 1 tar sin dos 2 där man fick sin första, det samordnar INTE vi.

Vi erbjuder vaccination och kan inte kräva –  men vi vill så klart att så många som möjligt av eleverna tar tillfället i akt och vaccinerar sig för att bidra till att minska risken för smittspridning på skolan och i samhället, samt risken för allvarlig sjukdom.

NÄR?

Dos 1 ges: måndag 4/10 kl 10-12

Dos 2 ges: måndag 8/11 kl 10-12

VAR?

Vaccinering kommer att ske i vårt bibliotek, och sedan får man sitta ner för observation i vår hörsal. Sjukvårdspersonal finns på plats.

HUR?

Personal från Eksjö Vårdcentral kommer till skolan för att genomföra vaccinationerna. Vi kommer att organisera vaccinationen klassvis, och sjukvårdspersonal finns på plats.

För omyndig elev ska Samtyckesblankett fyllas i och tas med till första vaccinationstillfället. Det är vårdnadshavarna som fyller i och skriver under blanketten. Vid utebliven blankett kommer personal från Vårdcentralen att göra en ”mognadsbedömning” för vaccination eller ej.

Myndig elev behöver förstås inte ha med Samtyckesblankett.

Alla elever som vaccineras ska också fylla i en Hälsodeklaration, men den kan fyllas i på plats i skolan och sedan tas med till första vaccinationstillfället. Mentor delar ut Samtyckesblankett och Hälsodeklaration till eleverna.

Vi hoppas på god uppslutning och att de elever som ännu inte vaccinerat sig passar på vid detta tillfälle! 

Våra samarbetspartners