Nifsarpsskolans stipendiater

Stipendiater 2020

God yrkesmänniska, 10 000 kronor, delas ut till elev som visar mycket goda yrkeskunskaper inom sitt yrke vid avslutat utbildning.
Tilldelat sex elever:
Joel Friedrich, BA17
Wilma Lundell, FTK17
Philip Wetterholm, FTM17

Jakob Kraft, FTP17
Anthony Nygren, FTT17
Kristoffer Sundell, NBS17

 

Trygghet och trivsel-stipendium, 5 000 kronor, delas ut till en elev som på ett tydligt sätt bidragit till att skapa trygghet och god trivsel på skolan.
Tilldelat Nora Äng FTT17A 

Utvecklingsstipendium, 5 000 kronor, delas ut till en elev som under sin tid på skolan haft en positiv utveckling och som med målinriktat arbete nått framgång i sin personliga utveckling.
Tilldelat Rogier Koelmans NBS17 

Stipendium för Högskolestudier, 5 000 kronor, delas ut till en elev som utifrån sina förutsättningar nått goda resultat i sina studier på de högskoleförberedande kurserna.
Tilldelat Gustav Dahlén BA17 

Idrottsstipendium, 5 000 kr, delas ut till en elev som är en god förebild genom engagemang inom idrott och rörelse.
Tilldelat Emil Friman FT17B 

Våra samarbetspartners