Läsårstider

Läsåret 2019/2020

Terminstider

Vårterminen 2020: 8 januari–12 juni (gymnasieskola år 1-2 och gymnasiesärskola, grundskola, grundsärskola och förskola)
8 januari–6 juni (avgångsklasser vid gymnasieskola och gymnasiesärskola)

Ledighet för eleverna vårterminen 2020:

6 april–9 april (påsklov)
22 maj (lovdag)
25 maj (studiedag)

 

Läsåret 2020/2021

Terminstider

Höstterminen 2020: 19 augusti–22 december (gymnasieskola och gymnasiesärskola, grundskola, grundsärskola, förskola )
Vårterminen 2021: 8 januari–11 juni (gymnasieskola år 1-2 och gymnasiesärskola, grundskola, grundsärskola, förskola)
8 januari–5 juni (avgångsklasser vid gymnasieskola och gymnasiesärskola)

Våra samarbetspartners