Information till elever och föräldrar angående ändringar i undervisningen med anledning av Covid -19.

Från och med måndagen  23 november -20 kommer eleverna på Nifsarpsskolan att få hälften av sin undervisning i form av fjärrundervisning. När eleverna har teoretisk undervisning kommer de att få genomföra lektionerna hemifrån, och endast den praktiska undervisningen sker på plats på skolan. 

Det innebär att vi minskar antalet elever som befinner sig på skolan och som behöver ta sig till och från skolan med kollektivtrafik, med hälften. På så sätt minskar vi risken för trängsel i allmänna utrymmen, och vi kan arbeta mer utspritt på skolan. 

Som teoretisk undervisning räknas undervisning i svenska, engelska, matematik, naturkunskap, idrott och hälsa, religion, historia, samhällskunskap och teori inom karaktären, t ex transportteori eller skogsteori. Undervisningen i dessa kurser sker som fjärrundervisning vilket betyder att eleven deltar i lärarledda lektioner i enlighet med det vanliga schemat, men undervisningen sker hemma och med hjälp av digital teknik, i vårt fall framför allt Meet-möten. Det är lika viktigt som vanligt för alla elever att delta i de schemalagda lektionerna, kopplar man inte upp sig på utsatt tid räknas man som frånvarande.

Detta beslut gäller i första hand för vecka 48 och 49 (23/11 – 4/12) men kan komma att förlängas beroende på hur smittan utvecklas, i samhället och på skolan. Vårt mål är att genom denna åtgärd kunna hålla den praktiska undervisningen igång, då den är mycket svår att genomföra annat än på plats på skolan. Samtidigt är det viktigt för oss att i så hög grad som möjligt minimera risken för omfattande smittspridning på skolan. Med de här åtgärderna  ger vi elever och personal möjlighet att hålla avstånd, undvika trängsel och tvätta händerna, vilket vi anser är tillräckliga åtgärder för att minska risken för smittspridning i dagsläget. Ändras förutsättningarna kommer vi förstås att revidera beslutet.

 

Våra samarbetspartners