Frågor och svar

Ska man sjukanmäla sig om man blir sjuk under tiden som skolan är stängd?
Svar: Ja,  du ska sjukanmäla dig som vanligt och håll kontakt med din mentor om du blir sjuk.

Påverkas mitt CSN nu när jag inte kan vara i skolan och ha undervisning som vanligt?
Svar: Nej, ditt CSN påverkas inte.

Hur kontrollerar skolan att eleverna verkligen gör uppgifter som de får under tiden som skolan är stängd?
Svar: Vi kommer att ha daglig kontakt med våra elever. Vi följer veckoschemat och har lektioner via Google Meet. Det är elevens ansvar att läsa uppgifter och instruktioner som lärare skickar ut via mejl. Att inte lösa uppgifter eller låta bli att närvara under lektioner i Google Meet räknas som frånvaro.

Hur löser skolan de praktiska momenten i undervisningen när skolan är stängd?
Svar: I många fall är det möjligt att lägga in APL (arbetsplatsförlagt lärande). Vi planerar också om vårterminen och lägger huvuddelen av teorin de kommande veckorna och koncentrerar oss på praktik när skolan öppnar igen.

Kommer de elever som går i årskurs 3 verkligen att hinna bli klara och få sin examen?
Svar: Ja, det är vår absoluta målbild. Vi ska göra allt i kan för att alla elever ska få sin examen som planerat.

Kommer läsåret att förlängas och sommarlovet börjar senare?
Svar: Det är för tidigt att svara på.

Hur länge kommer skolan att vara stängd?
Svar: Det vet vi inte i nuläget, vi följer

 

Våra samarbetspartners