Åtgärder på Nifsarpsskolan med anledning av Covid-19:

Vi har fortsatt smittspridning i samhället, därför gäller följande rekommendationer och restriktioner:

 

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

 

Dessutom uppmanas alla verksamheter i regionen att vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. 

För skolans del innebär det att vi måste bli bättre på att följa de riktlinjer vi infört för att hindra smittspridning på skolan – framför allt gäller det att hålla avstånd, undvika trängsel och hålla god handhygien. 

Skulle vi få ett lokalt utbrott av Covid -19 på skolan är det sannolikt att vi blir tvungna att vidta åtgärder, som till exempel att övergå till undervisning på distans och stänga skolan. Det är superviktigt att förstå att hur vi följer riktlinjerna har mycket stor inverkan på hur verksamheten kan fortsätta de närmaste veckorna! Det gäller att ta extra stor hänsyn, tänka sig för och hjälpa varandra att minnas vad som gäller. 

 

Dessa är de riktlinjer som gäller:

Stanna hemma vid sjukdom!

 • Stanna hemma direkt även vid mildare förkylningssymptom, och speciellt om du får symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas. Meddela alltid skolan!
 • Om en elev eller insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar om det behövs elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.
 • Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri och feberfri i minst två dagar innan man går tillbaka till skola eller arbete. Barn och elever kan återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.
 • Meddela skolan omedelbart om du misstänker att du kan vara smittad av Covid -19 – antingen om du har symptom eller får veta att du varit nära någon som är smittad. Det är viktigt för att skolan ska kunna vidta åtgärder så snabbt som möjligt!
 • Testa dig om du misstänker att du har Covid -19, kontakta din vårdcentral. Meddela skolan både att du avser testa dig, och sedan resultatet. Detta för att vi ska kunna ha en god beredskap för att spåra/hindra smittspridning på skolan.
 • Om någon i din familj/ditt hushåll (de du bor tillsammans med) konstateras smittad genom Covid-test ska du stanna hemma i sju dagar, även om du är symtomfri. Meddela skolan anledningen till din frånvaro. Innan återgång till skola/arbete ska ett Covid-test genomföras. Personer som tidigare har ett positivt PCR-test eller påvisat antikroppar inom sex månader undantas.

 

Håll avstånd! Undvik trängsel!

 • Minst en armlängds avstånd är rekommenderat både inomhus och utomhus. 
 • Vi fortsätter använda våra större klassrum, där eleverna kan sitta en och en vid varje bord. Detta behöver kanske läraren hjälpa till att styra upp, och då följer elever lärarens anvisning. 
 • Att hålla avstånd är också viktigt i kö till fika och lunch, i korridorer och samlingsutrymmen och när man går in i/ut ur klassrum.
 • Håll även avstånd och undvik trängsel i omklädningsrummen.
 • Idrottsundervisningen kommer i möjligaste mån att ske utomhus, och det är viktigt att även under idrottsaktiviteter undvika närkontakt.
 • Även i kollektivtrafiken på väg till och från skolan är det viktigt att hålla avstånd och undvika trängsel. Säg gärna till oss på skolan om det blir trångt på bussar och tåg!
 • Vi fortsätter att fika två olika tider. De elever som har teoretisk undervisning fikar 9.30 samt 13.30, de som har praktisk verksamhet fikar 9.50 samt 13.50. Fikarasten är 20 minuter och det är viktigt att man lämnar sin plats efter 20 minuter, så det inte blir alltför trångt i Cafeterian. Vi rekommenderar att man sitter högst tre vid varje bord, alltså på varannan stol.
 • Lunchen är saxad mellan olika klasser för att undvika trängsel och kö. Därför är det av största vikt att lunchtiderna följs. Elever FÅR INTE äta tidigare än den tid de blivit tilldelade på schemat. Även på lunchen är det viktigt att sprida ut sig och inte sitta för nära varandra. Det är också väldigt viktigt att hålla avstånd i matkön, minst en armlängd gäller även i kön, se det markerade avståndet på golvet. 

 

Tvätta händerna!

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Tänk särskilt på detta innan du ska äta eller fika. 
 • I matsal och klassrum finns handsprit om du inte kunnat eller hunnit tvätta händerna. Att tvätta händerna är alltid att föredra, såtillvida att man använder tvål och varmt vatten samt tvättar i minst 20 sekunder!

 

Städning!

 • Håll din mobil och dator för dig själv. Använder någon annan dessa saker bör mobilens skärm och datorns tangentbord torkas av innan du själv använder dem.
 • Skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken städas åtminstone en gång om dagen. 
 • Bordsytor i klassrum rengörs av elever eller lärare mellan lektionerna. 
 • Vi hjälps åt att torka bordsytor i matsal, cafeteria och entré efter fika. 
 • Använd milt alkaliskt allrengöringsmedel. Till dörrhandtag och räcken kan även ytdesinfektion användas.
 • Toaletternas papperskorgar töms regelbundet, minst en gång om dagen. 
 • Självstängande dörrar ställs upp under dagtid på de ställen där det är möjligt.

 

Stöd och hjälp!

 • Känner du oro för pandemin i största allmänhet så finns personalen i elevhälsan, skolsköterska och kurator att prata med. Veronica, kurator, finns på skolan alla dagar, och Marianne, skolsköterska finns på plats torsdagar och fredagar. Kontaktuppgifter finns på skolans hemsida.
 • Tror du att du är smittad? Stanna hemma och kontakta vårdcentralen per telefon.

Våra samarbetspartners