Åtgärder med anledning av Covid-19:

Vi har fortsatt smittspridning i samhället.

Självklart följer vi Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

 • Alla som är 12 år och äldre rekommenderas vaccinera sig mot covid-19.
 • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla. Stanna hemma om du får dessa eller andra symtom på luftvägsinfektion.
 • Testa dig för covid-19 om du får symtom. Den som har tagit ett antigensjälvtest, även kallat snabbtest, och fått ett positivt provsvar bör betrakta sig som smittad med covid-19. Ett negativt självtest utesluter dock inte covid-19. De som bor med någon som testat positivt med ett antigentest bör stanna hemma, det gäller även förskole- och skolbarn, men inte personer i de undantagna grupperna
 • Genom att stanna hemma när du får symtom minskar du spridningen av covid-19 och andra infektioner som influensa och RS-virus.
 • Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när du får symtom på luftvägsinfektion även om du fått ett negativt testsvar för covid-19. Det minskar spridningen av andra infektioner.
 • Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård. Det gäller särskilt personer i riskgrupp som kan behöva behandling även för andra sjukdomar än covid-19, som till exempel influensa.
  (Folkhälsomyndigheten)

Detta gäller för Nifsarpsskolan:

 • Om du som elev insjuknar under skoldagen ska du berätta det för din lärare/mentor och sedan gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar om det behövs din vårdnadshavare och bedömer om de kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.
 • Testa dig om du har symtom. Om du har tagit ett antigensjälvtest, även kallat snabbtest, och fått ett positivt provsvar bör du betrakta sig som smittad med covid-19.
 • Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri och feberfri i minst två dagar innan man går tillbaka till skola eller arbete. 
 • Meddela skolan omedelbart om du misstänker att du kan vara smittad av Covid -19 – antingen om du har symptom eller får veta att du varit nära någon som är smittad. Det är viktigt för att skolan ska kunna vidta åtgärder så snabbt som möjligt!

Tvätta händerna!

 • Var noga med handhygienen och tvätta alltid händerna innan du äter eller fikar.

Stöd och hjälp

 • Känner du oro för pandemin i största allmänhet så finns personalen i elevhälsan, skolsköterska och kurator att prata med. Veronica, kurator, finns på skolan alla dagar, och Marianne, skolsköterska finns på plats torsdagar och fredagar. Kontaktuppgifter finns på skolans hemsida.

Våra samarbetspartners