Åtgärder på Nifsarpsskolan med anledning av Covid-19:

Vi har fortsatt smittspridning i samhället.

För skolans del innebär det att vi måste följa de riktlinjer vi har infört eller kommer att införa för att hindra smittspridning på skolan – framför allt gäller det att hålla avstånd, undvika trängsel och hålla god handhygien. 

 

Självklart följer vi Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och restriktioner. Skulle vi få ett lokalt utbrott av Covid -19 på skolan är det sannolikt att vi blir tvungna att vidta åtgärder, som till exempel att övergå till undervisning på distans och stänga skolan. Därför är det superviktigt att förstå att hur vi följer riktlinjerna har mycket stor inverkan på hur verksamheten kan fortsätta. Det gäller att ta extra stor hänsyn, tänka sig för och hjälpa varandra att minnas vad som gäller. 

Dessa är de riktlinjer som gäller:

Stanna hemma vid sjukdom!

 • Stanna hemma direkt även vid mildare förkylningssymptom, och speciellt om du får symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas. Meddela alltid skolan!
 • Om en elev eller insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar om det behövs elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.
 • Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri och feberfri i minst två dagar innan man går tillbaka till skola eller arbete. 
 • Meddela skolan omedelbart om du misstänker att du kan vara smittad av Covid -19 – antingen om du har symptom eller får veta att du varit nära någon som är smittad. Det är viktigt för att skolan ska kunna vidta åtgärder så snabbt som möjligt!
 • Testa dig om du misstänker att du har Covid -19, kontakta din vårdcentral. Meddela skolan både att du avser testa dig, och sedan resultatet. Detta för att vi ska kunna ha en god beredskap för att spåra/hindra smittspridning på skolan.
 • Om någon i din familj/ditt hushåll (de du bor tillsammans med) konstateras smittad genom Covid-test ska du stanna hemma i sju dagar, även om du är symtomfri. Meddela skolan anledningen till din frånvaro. Innan återgång till skola/arbete ska ett Covid-test genomföras. 

 

Håll avstånd! Undvik trängsel!

Att hålla avstånd är också viktigt i kö till fika och lunch, i korridorer och samlingsutrymmen och när man går in i/ut ur klassrum.

 • Håll även avstånd och undvik trängsel i omklädningsrummen.
 • Idrottsundervisningen kommer i möjligaste mån att ske utomhus.
 • Vi fortsätter att fika två olika tider. De elever som har teoretisk undervisning fikar 9.30 samt 13.30, de som har praktisk verksamhet fikar 9.50 samt 13.50. Fikarasten är 20 minuter och det är viktigt att man lämnar sin plats efter 20 minuter, så det inte blir alltför trångt i Cafeterian.
 • Lunchen är saxad mellan olika klasser för att undvika trängsel och kö. Därför är det av största vikt att lunchtiderna följs. Elever FÅR INTE äta tidigare än den tid de blivit tilldelade på schemat. Även på lunchen är det viktigt att sprida ut sig och inte sitta för nära varandra. Det är också väldigt viktigt att hålla avstånd i matkön, se det markerade avståndet på golvet. 

 

Tvätta händerna!

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Tänk särskilt på detta innan du ska äta eller fika. 
 • I matsal och klassrum finns handsprit om du inte kunnat eller hunnit tvätta händerna. Att tvätta händerna är alltid att föredra, såtillvida att man använder tvål och varmt vatten samt tvättar i minst 20 sekunder!

Städning!

 • Håll din mobil och dator för dig själv. Använder någon annan dessa saker bör mobilens skärm och datorns tangentbord torkas av innan du själv använder dem.
 • Skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken städas åtminstone en gång om dagen. 
 • Bordsytor i klassrum rengörs av elever eller lärare mellan lektionerna. 
 • Toaletternas papperskorgar töms regelbundet, minst en gång om dagen. 
 • Självstängande dörrar ställs upp under dagtid på de ställen där det är möjligt.

 

Stöd och hjälp!

 • Känner du oro för pandemin i största allmänhet så finns personalen i elevhälsan, skolsköterska och kurator att prata med. Veronica, kurator, finns på skolan alla dagar, och Marianne, skolsköterska finns på plats torsdagar och fredagar. Kontaktuppgifter finns på skolans hemsida.
 • Tror du att du är smittad? Stanna hemma och kontakta vårdcentralen per telefon.

Våra samarbetspartners