NBS

Skogsmaskinförare

Du ger oss tre år och vi ger dig rätt utbildning för framtidsjobb inom skog.

UNDER UTBILDNINGEN HAR DU tillgång till vår högteknologiska maskinpark med avverkningsmaskiner och skotare som vi använder praktiskt i skogen. Du har också tillgång till en simulator där du kan få extra träning i alla tänkbara situationer som skogsmaskinförare. Teori och praktik varvas för att du ska få goda kunskaper om maskiner, skogsbruk och teknik.

DU LÄR DIG GRUNDERNA inom modernt skogsbruk och inom ramen för utbildningen tar du både motorsågs- och röjmotorsågskörkort samt erhåller de utbildningsbevis som branschen kräver. Som blivande skogsmaskinförare får du inte bara fördjupad utbildning för skotare och skördare utan även grundläggande kunskap inom service och reparation. Du får köra skogsmaskin redan under första året på utbildningen.

Under utbildningen kan du välja att läsa in grundläggande högskolebehörighet. För dig som vill läsa vidare till skogsmästare finns även möjlighet att komplettera med särskild högskolebehörighet.

Verklighetsbaserat lärande och nära samarbete med näringslivet är självklara delar i utbildningen.

Utbildningen följer examensmål och kurser för Naturbruksprogrammets inriktning Skog.

Fakta

  • Utbildningskod: NBSKO
  • Arbetsplatsförlagt lärande: 16 veckor, 4+6+6
  • Arbetsmarknad: God
  • Medellön: 27 700 kr/mån (2019, läs mer på Allastudier)
  • Se mer om yrket på www.skogstekniska.se

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

Biologi/Biologi 1

Entreprenörskap

Naturbruk

INRIKTNING SKOG

Biologi – NB/Marken och växternas biologi

Motor- och röjmotorsåg 1

Skog, mark, vatten/Mångbruk av skog

FÖRDJUPNING SKOGSMASKINFÖRARE

Skogsmaskiner/Terrängtransporter

Skogsmaskiner/Virkestransporter

Skogsmaskiner/Avverkningsmaskiner

Skogsmaskiner/Skogsmaskiner – specialisering

Skogsproduktion/Skogsskötsel 1 och 2

Skogsproduktion/Virkeslära

Serviceteknik NB

VALBARA FÖRDJUPNINGSALTERNATIV

Skogsmaskiner specialisering

Skogsskötsel specialisering/Motor- och röjmotorsåg 2

Grävmaskin

Våra samarbetspartners