skog3
http://nifsarpsskolan.se/wp-content/uploads/2014/10/gra-wpcf_30x30.pngNBS

Naturbruk inriktning Skog

Utbildningen för dig som vill arbeta i skogen!

Naturbruksprogrammet inriktning skog är utbildningen för dig som vill arbeta som skogsmaskinförare. Under utbildningen har du tillgång till vår högteknologiska maskinpark med moderna skotare och avverkningsmaskiner som vi använder i praktiskt arbete i skogen. Praktik och teori varvas för att du ska få goda kunskaper om maskiner, skogsbruk och teknik.

Dagens skogsbruk är högtekno­logiskt. Gallring och slutavverk­ning sköts nästan uteslutande med hjälp av skördare. Transporten av virket till avläggningsplatserna görs med hjälp av skotare. Att arbeta som skogsmaskinförare innebär mycket mer än att köra ma­skinen.

Vid till exempel gallring mås­te man kunna avgöra vilka träd som gallras ut för att maximera tillväxten i skogen. Dessutom har kraven på ett miljömässigt hållbart skogsbruk ökat avsevärt de senaste åren vilket innebär ett ökat behov av kunskaper inom miljö- och naturvård.

Idag använder man som maskinförare datoriserade system och mobil teknik. I skördarna finns till exempel datoriserad utrustning som mäter trädstammarnas längd och diameter och räknar ut hur de ska kapas för att ge bästa ekono­miska utbyte. Maskinförarna sän­der även via dator och mobiltelefon information om volymer och kvali­teten på avverkat virke till arbetsgi­vare eller uppdragsgivare.

Maskinförarna måste också ha goda tekniska kunskaper för att sköta maskinunderhåll och reparationer som ingår i arbetsuppgifterna.  Arbetet som skogsmaskinfö­rare kräver ansvarskänsla och kunskaper om både natur och tek­nik

Hos oss får du fördjupad och gedigen förarutbildning för skotare och skördare och du får grundläggande kunskaper inom service och reparation. Du lär dig grunderna inom modernt skogsbruk där bland annat röjsågs- och motorsågskörkort ingår.

Du kommer alltså att ha de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna jobba som produktiv skogsmaskinförare direkt efter genomförd gymnasieutbildning. Det finns ett stort behov av utbilda­de och duktiga skogsmaskinförare i Sverige. Behovet kommer dess­utom att öka i och med pensionsav­gångar. Enligt Arbetsförmedlingen kommer det att vara liten konkur­rens om jobben för skogsmaskinfö­rare.

Är du intresserad av skogen som arbetsplats och tycker om att vistas i naturen, då ska du söka dig till oss!

Utbildningen följer Naturbruksprogrammets inriktning skog examensmål och kurser.

Vill du veta mer?

…kontakta då:

Hans Andersson
Lärare i skogsbruk
070-625 81 85
Per Mellberg
Lärare i skogsbruk
0730-51 76 90
Karl-Johan Svahn
Lärare i skogsbruk
070-269 84 01
Fakta
  • Utbildningskod: NBSKO
  • Arbetsplatsförlagt lärande: 16 veckor, 4+6+6
  • Utlandsutbyte:
  • Arbetsmarknad: Mycket god
  • Lägstalön: 20 100:- (2013, läs mer på Allastudier)
  • Se mer om yrket på Arbetsförmedlingens yrkesfilm
Trafikverket
Maskinleverantörerna
Atteviks
Finnvedens lastvagnar
EvoBus
EFAB
Lantmännen Maskin
Holmgrens bil
Meca
Engströms lastbilar
Swecon
MR Höglandet