gravmaskin
http://nifsarpsskolan.se/wp-content/uploads/2014/07/ba-wpcf_30x30.pngBAA

Anläggningsmaskinförare

Anläggningsarbeten är en viktig del i samhällets byggande och skötsel. Anläggningsmaskinföraren är viktig på alla arbetsplatser inom bygg- och anläggningsbranschen och kör olika typer av maskiner beroende på vilka arbeten som ska utföras. Det kan till exempel vara grävmaskin, grävlastare, hjullastare eller någon specialmaskin. Som maskinförare behöver du vara skicklig, då maskinerna idag är tekniskt avancerade med hög kapacitet och arbetar med stor precision. Anläggningsarbetaren arbetar ofta med markarbeten såsom plattläggning, stensättning och gröna ytor, men också ofta i team med maskinförare då det gäller exempelvis ledningsbyggnad eller vägbyggnad.

Väljer du att utbilda dig till anläggningsmaskinförare får du lära dig hantera grävmaskiner, grävlastare, hjullastare och att utföra olika typer av markarbeten. Utbildningen varvar teori och praktik, och man får ofta genomföra arbeten ‘på riktigt’, såsom till exempel grävning, planering, dikning och grundläggning.

Väljer du att utbilda dig till anläggningsarbetare får du fördjupade kunskaper inom markarbeten, såsom plattsättning men har även möjlighet att välja till kurserna hjullastare och grävmaskin.

Efter avslutad utbildning får du ett utbildningsintyg som är ett bevis på genomgången utbildning och ett krav från branschen för att få jobb.

Utbildningen följer Bygg- och anläggningsprogrammets examensmål och kurser. På Nifsarpsskolan har vi inriktningarna Anläggningsfordon och Mark och anläggning.

GrusgropGrävmaskinförare 2Hjullastare

Vill du veta mer?

…kontakta då:

Torbjörn Orre
Lärare i byggteknik
070-281 38 01
Fredrik Björn
Lärare i anläggningsteknik
070-516 33 11
Oskar Lövgren
Lärare i anläggningsteknik
0730-70 15 35
Fakta
  • Utbildningskod: BAANL
  • Arbetsplatsförlagt lärande: 16 veckor, 4+6+6
  • Utlandsutbyte: .
  • Arbetsmarknad: God
  • Lägstalön: 23 600:- (2013, läs mer på AllaStudier)
  • Läs mer om yrkena på
Holmgrens bil
Atteviks
Maskinleverantörerna
EvoBus
EFAB
Finnvedens lastvagnar
Engströms lastbilar
Lantmännen Maskin
Swecon
MR Höglandet
Trafikverket
Meca