http://nifsarpsskolan.se/wp-content/uploads/2014/07/trafikverket.png

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart, och ansvarar för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar.

På Nifsarpsskolan har Trafikverket Förarprov en så kallad mottagningsort, och här kan du genomföra förarprov och fotografera dig för körkort vissa tider. Mer information om öppet tider hittar du på här.

För allmän information inför körkortsprov och bokning av prov – gå in på Körkortsportalen.

Atteviks
EvoBus
Finnvedens lastvagnar
Trafikverket
Holmgrens bil
Engströms lastbilar
Meca
EFAB
Maskinleverantörerna
MR Höglandet
Lantmännen Maskin
Swecon