http://nifsarpsskolan.se/wp-content/uploads/2014/07/ml-ny.jpg

MaskinLeverantörerna – ML – är branschföreningen för Sveriges etablerade leverantörer av mobila arbetsmaskiner. ML verkar för sunda och ändamålsenliga affärsprinciper.

Arbetet bedrivs i sex sektioner:
Bygg och anläggningssektionen, Trucksektionen, Skogsmaskinsektionen, Vägunderhållsmaskinsektionen, sektion Lantbruk och sektion Grönytemaskiner.

Läs mer på maskinleverantörernas hemsida.

 

Maskinleverantörerna
EFAB
Finnvedens lastvagnar
Swecon
Holmgrens bil
Lantmännen Maskin
Atteviks
MR Höglandet
EvoBus
Meca
Trafikverket
Engströms lastbilar