http://nifsarpsskolan.se/wp-content/uploads/2014/07/ml-ny.jpg

MaskinLeverantörerna – ML – är branschföreningen för Sveriges etablerade leverantörer av mobila arbetsmaskiner. ML verkar för sunda och ändamålsenliga affärsprinciper.

Arbetet bedrivs i sex sektioner:
Bygg och anläggningssektionen, Trucksektionen, Skogsmaskinsektionen, Vägunderhållsmaskinsektionen, sektion Lantbruk och sektion Grönytemaskiner.

Läs mer på maskinleverantörernas hemsida.

 

Swecon
MR Höglandet
Engströms lastbilar
Atteviks
Lantmännen Maskin
Finnvedens lastvagnar
Holmgrens bil
Meca
Trafikverket
EvoBus
Maskinleverantörerna
EFAB