http://nifsarpsskolan.se/wp-content/uploads/2014/07/ml-ny.jpg

MaskinLeverantörerna – ML – är branschföreningen för Sveriges etablerade leverantörer av mobila arbetsmaskiner. ML verkar för sunda och ändamålsenliga affärsprinciper.

Arbetet bedrivs i sex sektioner:
Bygg och anläggningssektionen, Trucksektionen, Skogsmaskinsektionen, Vägunderhållsmaskinsektionen, sektion Lantbruk och sektion Grönytemaskiner.

Läs mer på maskinleverantörernas hemsida.

 

Maskinleverantörerna
Finnvedens lastvagnar
Holmgrens bil
Lantmännen Maskin
Swecon
MR Höglandet
Meca
Engströms lastbilar
Atteviks
EvoBus
EFAB
Trafikverket