Gamla bussar…

Gamla bussar…

På Nifsarpsskolan finns ett antal gamla veteranbussar – som personal och elever arbetat och arbetar med att renovera. Du kan läsa de olika bussarnas fantastiska historier här, och också se vilka evenemang bussarna kommer att vara med på!

Lantmännen Maskin
Engströms lastbilar
EFAB
EvoBus
Atteviks
Holmgrens bil
Maskinleverantörerna
MR Höglandet
Finnvedens lastvagnar
Swecon
Meca
Trafikverket