Gamla bussar…

Gamla bussar…

På Nifsarpsskolan finns ett antal gamla veteranbussar – som personal och elever arbetat och arbetar med att renovera. Du kan läsa de olika bussarnas fantastiska historier här, och också se vilka evenemang bussarna kommer att vara med på!

MR Höglandet
Holmgrens bil
Engströms lastbilar
Maskinleverantörerna
Meca
Finnvedens lastvagnar
Lantmännen Maskin
Trafikverket
Swecon
EFAB
Atteviks
EvoBus