Gamla bussar…

Gamla bussar…

På Nifsarpsskolan finns ett antal gamla veteranbussar – som personal och elever arbetat och arbetar med att renovera. Du kan läsa de olika bussarnas fantastiska historier här, och också se vilka evenemang bussarna kommer att vara med på!

EvoBus
Trafikverket
Maskinleverantörerna
Finnvedens lastvagnar
Atteviks
Swecon
Meca
Engströms lastbilar
Lantmännen Maskin
Holmgrens bil
EFAB
MR Höglandet