Gamla bussar…

Gamla bussar…

På Nifsarpsskolan finns ett antal gamla veteranbussar – som personal och elever arbetat och arbetar med att renovera. Du kan läsa de olika bussarnas fantastiska historier här, och också se vilka evenemang bussarna kommer att vara med på!

Atteviks
Engströms lastbilar
Meca
EvoBus
EFAB
Swecon
MR Höglandet
Finnvedens lastvagnar
Trafikverket
Maskinleverantörerna
Lantmännen Maskin
Holmgrens bil